ZAPYTANIA OFERTOWE

Dane kontaktowe, które umożliwią nam odpowiedź na zapytanie:
Imię i nazwisko / Nazwa Firmy

Telefon:

E-mail:

Kod pocztowy:

Wpisz gatunek roślin lub nazwę mieszanki, która Cię interesuje:
Towar:
Wpisz szacowane zapotrzebowanie w kilogramach lub podaj powierzchnię w hektarach jaką chcesz wysiać:
Masa [kg]:
lub Powierzchnia [ha]:

Dodatkowe Uwagi:

RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FN GRANUM Z. MANIAS S. MENC J. SZYMAŃSKI Sp. j. z siedzibą w Wodzieradach 81, 98-105 Wodzierady, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w lodzi, KRS: 0000004915, NIP: 8311006173, REGON: 730159362 (dalej: FN Granum) moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) w celu marketingu produktów lub usług FN Granum oraz w celach wykonywania ewentualnej współpracy.