HANKA

  • Wyka jara o wiotkiej łodydze,
  • posiada typ ulistnienia parzystopierzaste,
  • odznacza się fioletowo-czerwonymi kwiatami wytwarzającymi nasiona o ciemniej szarobrunatnej barwie.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Skala
Średni plon nasion 17.3 dt/ha
Zawartość białka ogólnego 32 % s.m.
Zawartość tanin 0.05 % s.m.
Wyleganie przed zbiorem 5.1 (skala 1-9)
Masa 1000 ziaren 52 g
Wysokość roślin 50-160 cm
Początek kwitnienia 60 dni od siewu
Dojrzałość techniczna 120 dni od siewu