KWS KOSMOS

  • Legendarna stabilność plonowania
  • Dobre wyrównanie i masa 1000 ziaren
  • Zrównoważony profil zdrowotnościowy
  • Odmiana w 7 województwach na LOZ.
  • Odporny na 1 typ wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV)

Zalecana obsada roślin: 250-280 szt./m2

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

 Skala  9°
Średni plon 84.1 dt/ha
 Termin kłoszenia średni
 Termin dojrzewania średni
 Mrozoodporność 5.0
 MTZ 44.8
 Zawartość białka 6.0 (wysoka)
 Odporność na wyleganie 6.5 (dobra)
Plon wg COBORU 2014

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

 Mączniak prawdziwy 7.3 (wysoka) 
 Rdza jęczmienia 6.8 (wysoka)
 Plamistość siatkowa 7.4 (dobra)
 Czarna plamistość 7.4 (dobra)
Rynchosporioza 8.0 (wysoka)