MIESZANKI TRAW DROGOWE

Są to mieszanki traw służące do rekultywacji terenów po inwestycyjnych w tym: pasów rozdziału dróg, poboczy dróg i autostrad, rowów melioracyjnych oraz terenów narażonych na erozję tj. skarp, hałd przemysłowych oraz wysypisk. Grunty po budowlane cechują się dużą niejednorodnością gleb. W praktyce właściwości fizyko-chemiczne gleby są trudne do określenia, dlatego też gatunki i odmiany traw użyte w mieszance do obsiewu dróg i autostrad muszą posiadać niewielkie wymagania glebowe, odporność na suszę oraz mroźne zimy, drugą równie ważną cechą jest tolerancja na zakwaszenie gleby oraz koncentracji metali ciężkich w glebie. Dodatkowo w składzie mieszanki traw na skarpy, czyli tereny o znacznym nachyleniu gruntu, powinny znaleźć się gatunki i odmiany traw, które charakteryzują się szybkim tempem wzrostu oraz posiadają silny system korzeniowy, tworzący silną i zwartą darń zapobiegającą erozji gleby.


Oferowane przez naszą Firmę mieszanki mogą być stosowane w różnych technologiach siewu (siew czysty, hydroobsiew, biowłóknina). Zapewniamy pełną dokumentację dotyczącą zamawianego produktu; świadectwo kwalifikacji nasion oraz deklarację zgodności.

 

Katalog do pobrania