CAPRI

  • Najwyżej plonująca odmiana wg COBORU 115% wzorca w badaniach rejestrowych (2016-2017),
  • jeden z najwcześniejszych terminów zbioru,
  • równomiernie dojrzewająca co zapobiega nadmiernemu osypywaniu się nasion,
  • wysoka przydatność w paszy dla bydła mlecznego,
  • odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Typ wzrostu niesamokończący
Zawartość tanin wysokotaninowy
 Średni plon nasion 42.6 dt/ha
 Zawartość białka ogólnego 29.5 % s.m.
 Wyleganie przed zbiorem 6.9
 Masa 1000 ziaren 515 g
 Wysokość roślin 107 cm

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

 Czekoladowa plamistość 7.2
 Askochytoza 6.7
 Rdza 7.2