NOBLESSE

  • wysoka plenność,
  • odmiana jadalna,
  • jednolity rozmiar i kształt bulw
  • żółty miąższ,
  • jakość jadalna utrzymuje się przez cały okres przechowywania
  • typ AB

CHARAKTERYSTYKA BULWY:

Kształt owalnookrągły
Barwa miąższu żółta
Smak 8
Trwałość przechowywania 9

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

WIRUS Y 9
ZARAZA ZIEMNIAKA LIŚCI 8
ZARAZA ZIEMNIAKA BULW 7
PARCH ZWYKŁY 8
CZARNA NÓŻKA 9