KS-11 NA GLEBY SUCHE

Mieszanka traw do wieloletniego użytkowania na gleby suche. 

W mieszance zastosowano gatunki traw doskonale znoszące długotrwałe niedobory wody. Kupkówka pospolita, kostrzewa trzcinowa są trawami, których udział zapewni uzyskanie odpowiednio dużej ilości masy zielonej z przeznaczeniem na siano i sianokiszonki na glebach małożyznych, długotrwale suchych. Zalecane częstsze koszenie, najlepiej przed wykłoszeniem roślin.

 

Norma wysiewu: 35-40 kg/ha

 

Produkt dostępny jest w 10 kg worku papierowy.

Skład Mieszanki:

KOSTRZEWA TRZCINOWA  Fawn/Rahela 15%
KOSTRZEWA TRZCINOWA MIĘKKOLISTNA Lipalma/Ninkoko 10%
STOKŁOSA BEZOSTNA   10%
KUPKÓWKA POSPOLITA Amba/Swante/Bepro 20%
KUPKÓWKA POSPOLITA Aldebaran 15%
KOSTRZEWA CZERWONA  Gondolin 15%
ŻYCICA TRWAŁA 4N  Solen/Brawa 10%
ŻYCICA WIELOKWIATOWA TURTETRA 4N Turtetra/Bakus 5%