SYMETRIA

  • bardzo dobra zdrowotność odmiany
  • wysoka odporność na porastanie
  • wysokie wyniki plonowania w dwuleciu doświadczeń  rejestrowych
  • elastyczny termin siewu
  • podwyższona tolerancja na niskie pH
  • dobra zdolność regeneracyjna po zimie
  • nie wykazuje wrażliwości na chlorotoluron, również przy późnym siewie
  • dobre wyrównanie ziarna o wysokiej gęstości
  • odmiana o ziarnie pożądanym w skupie - zawartość białka >= 12,6%
  • nadaje się do uprawy w monokulturze 

Zalecana obsada roślin: 300 - 350 szt./m2

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Skala 
Średni plon 95.1 dt/ha
Termin kłoszenia średni
Termin dojrzewania średni
Mrozoodporność 4.0
MTZ 39.9 g
Odporność na wyleganie 6.9

 

 ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Mączniak prawdziwy 8.0
Rdza brunatna 7.9
Septrioza liści 7.5
Choroby podstawy źdźbła 7.1
Fuzarioza kłosów 7.3