GAZON PREMIUM

Reprezentacyjny trawnik o wysokich walorach estetycznych

Mieszanka składa się z kostrzew czerwonych form rozłogowych i kępowych, życic trwałych oraz mietlicy pospolitej. Zastosowane są elitarne odmiany życic o intensywnej ciemnozielonej barwie, delikatnym, wąskim ulistnieniu i umiarkowanych przyrostach. Sprawia to, że w połączeniu z wysoce dekoracyjnymi odmianami kostrzew czerwonych i mietlic tworzą jednorodną zwartą strukturę trawnika o ciemnozielonej barwie, wyrównanym i wolnym przyroście. Mietlica pospolita wpływa na doskonałe zadarnianie. Użyte odmiany umożliwiają i znoszą niskie koszenie na wysokości 2-3 cm.

 

Mieszankę tą polecamy do zakładania trawników w najbardziej reprezentacyjnych miejscach. Trawnik powstały z mieszanki GAZON PREMIUM da nowy walor piękna obiektom architektonicznym i ogrodom.

Mieszanka dostępna w opakowaniach:

 Kartonik 1kg, Worek papierowy 5kg

 1kg = 40 m2 

Skład Mieszanki:

Kostrzewa czerwona kępowa  Wagner 20%
Kostrzewa czerwona rozłogowa Heidrun 15%
Kostrzewa czerwona rozłogowa Rossinante  20%
Życica trwała  Eurodiamond 15%
Życica trwała  Angelina 25%
Mietlica pospolita Highland 5%