REA

  • Bardzo duża zawartość białka w nasionach – około 30%.
  • Wysiewana z żytem ozimym bądź pszenżytem ozimym nie wymaga odrębnej uprawy i nawożenia.
  • Preferuje gleby żyzne (o odczynie zasadowym lub obojętnym) i stanowiska słoneczne o umiarkowanej wilgotności.
  • Docelowo rośnie na wysokość od 1 do 1,5 metra.
  • Głęboki system korzeniowy wyki zapobiega erozji gleby.
  • W pierwszym okresie swego wzrostu potrzebuje dobrych warunków wilgotnościowych – dość wrażliwa na suszę, szczególnie gdy znajduje się na etapie zawiązywania pąków kwiatowych, a także kwitnienia.
  • Bardzo dobra mrozoodporność – dobrze zimuje, a przy okrywie śnieżnej znosi mrozy nawet do -20 °C.
  • Wysoki profil zdrowotności – bardzo odporna na porażenie chorobami grzybowymi.
  • Wykorzystywana również jako roślina miododajna.
  • Jedyna zarejestrowana w Polsce odmiana wyki kosmatej.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Skala
Średni plon nasion 8 dt/ha
Zawartość białka ogólnego 30 % s.m.
Zawartość tanin 0.05 % s.m.
Wyleganie przed zbiorem 5.1 (skala 1-9)
Masa 1000 ziaren 46 g
Wysokość roślin 100-150 cm
Początek kwitnienia 60 dni od siewu
Dojrzałość techniczna 120 dni od siewu