BERKUT

Lolium perenne L.

 

  • Odmiana o wysokiej wartości trawnikowej,
  • życica tworzy zwartą i gęstą darń,
  • charakteryzuje się wąskim i zielonym liściem.

Plon nasion 10 dt/ha.

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:

 Wczesność, typ średniopóźna, trwała 
 Użytkowanie  tereny zielone, boiska sportowe, ogrody przydomowe
 Termin zbioru na nasiona  III deakada lipca
 Odporność na choroby liści  dobra

 

 

Wartość trawnikowa odmian życicy trwałej:

 Cechy odmiany   Ogólny aspekt  Wskaźnik jakości trawnika Zimozielność 
 Skala 1-9 °C  
 Stadion 5,3 5,0 5,6
 Stoper 5,8 5,9  5,5
 Berkut 6,8 6,3 5,9
 Greenfair 6,7 5,9 5,8
 Plasier 6,8 6,8 5,3