PROBUS

  • Wysoki potencjał plonowania – 112% wzorca (COBORU doświadczenia rejestrowe).
  • Doskonała zimotrwałość 6.0 (w doświadczeniach rejestrowych COBORU).
  • Doskonała mrozoodporność 6.0.
  • Bardzo dobra odporność na wyleganie.
  • Wysoka masa 1000 ziaren.
  • Dobra odporność na choroby grzybowe, a zwłaszcza fuzariozę kłosów.

Zalecana obsada roślin: 280 - 320 szt./m2

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Skala  9°
 Średni plon  wysoki
 Termin kłoszenia  średni
 Termin dojrzewania średni
 Mrozoodporność 6.0 (wysoka)
 MTZ  wysoka
 Zawartość białka wysoka
 Odporność na wyleganie 8.5 (wysoka)

 

 ODPORNOŚĆ NA CHOROBY: 

 Mączniak prawdziwy  8.0 (wysoka)
 Rdza brunatna  8.5 (wysoka)
 Septorioza liści  7.1 (wysoka)
 Choroby podstawy źdźbła  7.8(wysoka)
 Fuzarioza kłosów  7.5 (wysoka)