BOROWIK

  • Odmiana posiada wysokie i sztywne źdźbło,
  • wysoką odporność na wyleganie,
  • dobrą mrozoodporność,
  • charakteryzuje się podwyższoną tolerancją na zakwaszone gleby.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

 Skala
 Średni plon 76.9 dt/ha
 Termin kłoszenia wczesny
 Termin dojrzewania wczesny
 Mrozoodporność 5.0 (wysoka)
 MTZ wysoka
 Zawartość białka średnia
 Odporność na wyleganie 7.2 (wysoka)

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

 Mączniak prawdziwy 8.7 (wysoka) 
 Rdza brunatna 8.3 (wysoka)
 Septorioza liści 7.5 (wysoka)
 Choroby podstawy źdźbła 8.7 (wysoka)
 Fuzarioza kłosów 7.5 (wysoka)