KABA

Pheleum pratense

 

  • Odmiana pastewna,
  • charakteryzuje się bardzo dobrym rozkładem plonu w okresie wegetacji oraz
  • stabilnością w latach plonowania.

 

Plon suchej masy:

  • 120-130 dt/ha,

Plon nasion:

  • 6-8 dt/ha.

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY: 

 Wczesność, typ  średniowczesna, trwała
Użytkowanie   łąki, pastwiska, mieszanki z motylkowatymi
 Termin zbioru na nasiona  III dekada lipca
 Zimotrwałość  bardzo dobra
 Odporność na plamistość liści  dobra