BARDENA

  • Średniowczesna odmiana gorczycy białej,
  • wpisana do rejestru odmian w 2005 roku,
  • posiada doskonałe właściwości ograniczające ilość mątwika w glebie,
  • redukuje ilość cyst,
  • wytwarza dość dużą ilość biomasy.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU: 

Wymagania glebowe  gleby kompleksu pszennego
Przedplon ziemniaki na oborniku, koniczyna, mieszanki zbożowo-motylkowe, zboża
Uprawa roli orka przedzimowa na głębokości 20-25 cm
Siew wczesny, koniec marca - I połowa kwietnia
Nawożenie potasowe (60-100 kg) i fosforowe (30-60 kg)
Ochrona roślin jednorazowe lub dwukrotne mechaniczne pielenie międzyrzędzi aż do momentu ich zakrycia