NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

Większość roślin strączkowych uprawianych w Polsce stanowią rośliny jednoroczne wytwarzające duże strąki i duże nasiona. Uprawiane są głównie w celu pozyskania nasion zasobnych w białko zawierających od 21 do 45 % białka w s.m. Rośliny strączkowe stanowią smakowitą, chętnie zjadaną zielonkę zawierającą od 15 % do 25 % białka w s.m.


Cechą wspólną wszystkich roślin strączkowych jest symbioza z bakteriami brodawkowymi, asymilującymi wolny azot z powietrza, co w praktyce oznacza oszczędności w nawożeniu azotem. Zostawiają po sobie bardzo dobre stanowisko w płodozmianie bogate w składniki organiczne i azot, stanowiąc idealny przedplon przed uprawą zbóż.