NAWIGATOR

  • Odmiana żółto ziarnista o wysokim potencjale plonotwórczym,
  • ziarno o bardzo dużej gęstości,
  • bardzo duża odporność na  choroby grzybowe, dobry także na gleby słabe,
  • Wysoka MTZ,

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:


Skala 
Średni plon 72.6 dt/ha
Wysokość roślin 104 cm
MTZ 41.5 g
Odporność na wyleganie 6.5 (dobra)
Udział łuski 24.2 %
Wymagania glebowe niskie
Plon wg COBORU

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Skala  9°
Mączniak prawdziwy 8.2 (wysoka)
Rdza wieńcowa 8.2 (wysoka)
Rdza źdźbłowa 8.7 (wysoka)
Helmintosporioza 7.4 (bardzo dobra)
Septorioza liści 7.4 (bardzo dobra)