KS-14 PODSIEWOWA

Mieszanka traw do odnowy użytków zielonych. Do podsiewu, dedykowana jest na gleby średnie i żyzne.

W mieszance KS-14 zastosowano gatunki o najszybszym tempie wzrostu, najwyższym plonowaniu oraz wysokiej wartości pokarmowej. Użyto życic o zróżnicowanej wczesności i konkurencyjności.

 

KS-14 przeznaczona jest do rekultywacji trwałych łąk i pastwisk metodą podsiewu. Metodę tą zaleca się w przypadku 40%-60% degradacji runi, znacznego zachwaszczenia lub gdy nie ma możliwości wykonania orki i pełnego obsiewu. Tak odnowiona łąka bądź pastwisko w zasadniczy sposób zwiększa swój potencjał produkcyjny dostarczając paszy o zdecydowanie lepszej jakości, już w pierwszym roku po wykonaniu podsiewu.

 

Mieszanka KS-14 może być również wykorzystana do siewu po orce na gruntach ornych w celu założenia 3-4 letniego użytku przemiennego o wysokim plonowaniu.

 

Skład Mieszanki:

ŻYCICA TRWAŁA 4N  Solen/Brawa 35%
ŻYCICA TRWAŁA 4N Calibra 10%
ŻYCICA TRWAŁA 2N  Bajka/Majestic 10%
ŻYCICA TRWAŁA 2N Belida/Temprano/Nui 10%
ŻYCICA MIESZAŃCOWA 4N Gala 15%
ŻYCICA WIELOKWIATOWA 4N Turtetra/Bakus 10%
ŻYCICA WESTERWOLDZKA 4N  Kajana/Koga 10%