KAPUSTA PASTEWNA

Brasica oleracea 

  • Należy do rodziny krzyżowych,
  • to jedna z najwydajniejszych roślin pastewnych uprawianych w Polsce,
  • jej masa zielona zawiera od 19 do 22% białka,
  • najczęściej uprawiana w plonie wtórnym,
  • plony wynoszą przeciętnie od 300 do 500 g zielonej masy i 5-11 g białka surowego z 1 ha,
  • wymaga bardzo żyznych gleb w dobrej kulturze i zasobnych w składniki pokarmowe,
  • dobrze radzi sobie także w wilgotniejszych warunkach przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu nawożenia mineralnego(uprawa na glebach nieco lżejszych).