DAŃKOWSKIE DRAGON

  • Dańkowskie Dragon to nowe żyto hodowli DANKO, zarejestrowane w 2020 roku, charakteryzujące się najlepszą jakością spośród wszystkich dostępnych na rynku odmian żyta populacyjnego.
  • Posiada wysokie parametry jakościowe, tj. wysoką liczbę opadania, podwyższoną temperaturę kleikowania oraz wysoką lepkość kleiku.
  • Ważną cechą jest wysoka liczba opadania, co sprawia, że w czasie mokrych żniw długo utrzymuje dobrą jakość ziarna.
  • Ziarno o średniej MTZ (w typie żyta D. Granat), o dobrym wyrównaniu.
  • Dańkowskie Dragon jest odmianą wczesną o średniej wysokości (w typie D. Granat) oraz dobrej odporności na wyleganie.
  • Charakteryzuje się również bardzo dobrą odpornością na zakwaszenie gleby, co predysponuje ją do uprawy na glebach słabszych.

Zalecana obsada roślin: 260 szt./m2

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Skala
Średni plon 73.3 dt/ha
Termin kłoszenia wczesny
Termin dojrzewania wczesny
Wysokość roślin 159cm
MTZ 29.9
Zawartość białka 7.0 wysoka
Odporność na wyleganie 5.0 dobra
Odporność na porastanie 5.0 dobra

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Skala
Mączniak prawdziwy 7.8 (wysoka)
Pleśń śniegowa 8.4 (wysoka)
Rdza brunatna 7.2 (dobra)
Septorioza  liści 6.7 (dobra)
Choroby podstawy źdźbła 7.5 (wysoka)
Rynchosporioza 7.6 (dobra)