AUT

Lolium perenne L.

 

  • To życica trwała,
  • wpisana na listę odmian w Niemczech, w 2011 roku,
  • to odmiana gazonowa,
  • charakteryzuje się wąskim i zielonym liściem,
  • predysponowana szczególnie do warunków cienia.

 

Plon nasion 10 dt/ha.

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:

 Wczesność, typ późna, trwała 
 Użytkowanie  tereny zielone, boiska sportowe, ogrody przydomowe
 Termin zbioru na nasiona  III deakada lipca
 Odporność na choroby liści  dobra