PASJA

  • To najlepsze polska odmiana kostrzewy łąkowej,
  • odznacza się wyjątkowymi właściwościami rolniczo-użytkowymi,
  • jest odmianą pastewną,
  • wyróżnia się wysokim plonem zielonej i suchej masy do 180dt/ha,
  • posiada dobrą jakość,
  • wykazuje wysoką stabilność plonowania w latach.

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY: 

 Wczesność, typ  średniowczesna, trwała
Użytkowanie   łąki, pastwiska, mieszanki z motylkowatymi, podsiew
 Termin zbioru na nasiona  I dekada lipca
 Zimotrwałość  bardzo dobra
 Odporność na Drechslera sp.  dobra

 

Właściwości rolniczo-użytkowe średnio wczesnych odmian kostrzewy łąkowej:

 

 Odmiany   Wartość punktowa      
 Plenność  Rozkład plonu w okresie wegetacji  Stabilność plonowania w latach Zimotrwałość  Dynamika odrastania roślin   Zawartość runi Średnia ocena 
 PASJA  5  5  5  5  5  5  5,0