BATUTA

  • Jedna z najplenniejszych odmian grochu siewnego,
  • typ ogólnoużytkowy,
  • wyróżnia się białymi kwiatami oraz żółtymi nasionami,
  • posiada wysoką zawartość białka,
  • rośliny tej odmiany są sztywne podczas kwitnienia i zachowują dobrą sztywność podczas zbioru.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

 Skala
 Średni plon nasion 53 dt/ha
 Zawartość białka ogólnego 22.3 % s.m.
 Wyleganie przed zbiorem 5.4 (skala 1-9)
 Masa 1000 ziaren 255 g
 Wysokość roślin 89 cm
Typ ulistnienia wąsy czepne
Początek kwitnienia 64 dni od siewu
Dojrzałość techniczna 103 dni od siewu

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

 Skala
Fuzaryjne więdnięcie 8.4
Mączniak prawdziwy 7.9
Zgorzelowa plamistość 8.0

Parametry wg COBORU 2014