WYCZYNIEC ŁĄKOWY

  • To trawa wieloletnia,
  • posiada słabo rozwinięty system korzeniowy (tworzy krótkie rozłogi podziemne),
  • wegetację rozpoczyna wiosną (najszybciej spośród wszystkich traw),
  • jest gatunkiem mrozoodpornym,
  • potrafi utrzymać się nawet pod grubą i długo zalegającą okrywą lodową,
  • bardzo dobrze wytrzymuje długotrwałe zalewy (nawet do 45 dni),
  • najlepiej rozwija się na glebach o nieuregulowanych stosunkach wodnych lub zalewnych,
  • jest dość wrażliwa na udeptywanie (znajduje zastosowanie w mieszankach przeznaczonych do zakładania łąk na glebach dobrze uwilgotnionych).

 

Norma wysiewu:

  • 25 kg/ha (siew czysty)