KŁ - 15 ŁĄKOWA NA GLEBY WILGOTNE

Mieszanka do wieloletniego (5-7 lat), ekstensywnego użytkowania łąkowego na glebach wilgotnych, średniowilgotnych okresowo zalewanych.

Zastosowane gatunki to trawy wieloletnie o dużej odporności na wymarzanie. Składnikiem wiodącym jest mietlica biaława, która znosi długotrwałe zalewanie. Wszystkie zastosowane gatunki preferują gleby wilgotne. Mieszanka KŁ-15 daje paszę o wysokiej wartości pokarmowej i strawności, która jest bardzo chętnie zjadana przez zwierzęta w postaci zielonki, siana lub kiszonki.

 

Udział koniczyn w ilości 10% zapewnia odpowiedni udział białka w paszy nie powodując kłopotów z zakiszaniem. Jest przydatna w miejscach podmokłych, na których trudności z założeniem nowego użytku zielonego w cyklu 3-4 letnim lub wykonywaniem podsiewu skłaniają do założenia łąki na 6-7 lat. Może być zastosowana na pastwiska ze wskazaniem niskich gór. Mieszanka ta składa się tylko z nasion drobnych co umożliwia właściwe przeprowadzenie siewu stosując precyzyjny siewnik rzędowy. Norma wysiewu około 12-15kg/ha. Głębokość siewu około 0.5 cm. Zastosowane gatunki traw wolno rozwijają się po siewie. Optymalny plon uzyskuje się od 2 roku użytkowania.

 Norma wysiewu: 12 – 15 kg/ha.

 

Opakowanie: worek 10 kg.

Skład Mieszanki:

Mietlica Biaława Kita 50%
Tymotka Łąkowa Kaba, Karta 35%
Wiechlina Łąkowa Balin, Edwin 5%
Koniczyna Łąkowa Rozeta, Dajana, Nike 5%
Koniczyna Szwedzka Aurora 5%