NUTRI HONEY

NUTRI HONEY - Mieszaniec Sorgo Z Trawą Sudańską

Certyfikowana według systemu OECD, rekomendowana na liście odmian UE

 

Słodka i soczysta

Nowa odmiana mieszańcowa sorgo i trawy sudańskiej posiadająca wszystkie niezbędnie właściwości paszowe, a przede wszystkim słodki smak i soczystość. Nutri-Honey wyróżnia się silnym wzrostem początkowym, umożliwiającym wczesny pierwszy pokos. Rośliny przypominają  bardziej sorgo niż trawę sudańską, i cechuje je właściwy dla sorgo słodki smak.  Zdrowe liście, delikatne łodygi, silny wzrost początkowy jak również szybkie odrastanie po pokosie to główne  powody, dla których warto uprawiać Nutri-Honey. Idealna na gleby lekkie i piaszczyste, przy niedoborach wody w glebie.

DANE AGROTECHNICZNE:

Wysokość roślin

200- 300 cm

Przeznaczenie

Kośne: na zielonkę, kiszonkę lub sianokiszonkę.

Odporna na :

Mączniak rzekomy i  inne schorzenia liści

Ilość nasion w kg

ok. 44 000 - 48 500

Cechy specjalne

Odmiana bardzo słodka, wysokiej jakości

 

Są to trawy jednoroczne  w odróżnieniu od większości gatunków traw pastewnych. Gatunki spokrewnione ze sorgo są znane ze swojej odporności na suszę. Są dużo bardziej wydajne w absorpcji wody ze względu na dwukrotnie większą niż  kukurydza ilość włośników na jednostkę korzeni głównych. Co więcej powierzchnia liści jest o połowę mniejsza niż u kukurydzy co zmniejsza parowanie. Zapotrzebowanie na wodę  jest porównywalne do kukurydzy, jednak odmiany spokrewnione z sorgo mają zdolność wejścia w stan uśpienia podczas dłuższych okresów suszy i wznowienia wzrostu  wraz z nadejściem deszczy. Mieszańce sorgo i trawy sudańskiej są idealnym rozwiązaniem w sytuacji nagłego niedoboru paszy spowodowanego suszą.

UŻYTKOWANIE:

Mieszańce sorgo i trawy sudańskiej są  dużo bardziej wszechstronne w użytkowaniu  od  kukurydzy i sorgo. Odróżniają się od kukurydzy czy sorgo tym, że można z nich uzyskać 2-3 pokosy zielonki w ciągu sezonu. Mogą być  przeznaczone na zielonkę, kiszonkę, sianokiszonkę.

WYSIEW:

Odmianę należy wysiewać do ciepłej gleby, czyli nie wcześniej niż połowa maja, lub początek czerwca, gdy temperatura gleby na głębokości 2 cm osiągnie 12 stopni C. Norma wysiewu to 15-30 kg/ha, w zależności od jakości gleby i dostępności wody (im mniej wody tym niższa norma wysiewu). Nasiona należy wysiewać na głębokości 2-3,5 cm w rzędach o rozstawie 25-50cm. W przypadku suchego podłoża zaleca się wałowanie.

NAWOŻENIE:

N : 100-125kg/ha podczas siewu, a następnie 50kg/ha po każdym pokosie, by ułatwić odrastanie; P2O5 :150 kg /ha, K2O :250 kg/ha. Mieszańce sorgo i trawy sudańskiej rosną na glebach o różnej kwasowości, optimum to 5,5 -7,5 pH.

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN:

Zazwyczaj nie są konieczne ze względu na bardzo szybkie tempo wzrostu roślin mieszańca. Można jednak stosować ATRAZIN przed wschodami lub MCPA po wschodach.

ZBIÓR:

Pierwsze koszenie już około 60 dni po wysiewie. Rośliny powinny mieć minimum 65 cm wysokości,  tuż przed lub w początkowej fazie kwitnienia (10-20% roślin) – z reguły na początku sierpnia. W celu zapewnienia szybszego odrastania, należy kosić na wysokości nie niższej niż 10-18cm. Kolejny pokos jest możliwy po 30-35 dniach.

Bezpośrednio po skoszeniu rośliny zawierają około 70-75% wody; przed kiszeniem konieczne jest  ich przewiędnięcie. Suszenie następuje wolniej niż w przypadku lucerny. Plon suchej masy z hektara wynosi w zależności od warunków, od 12 do 25 ton.

UWAGI:

W młodych roślinach o wysokości poniżej 65 cm, lub na skutek przymrozków mogą  czasowo występować związki szkodliwe dla bydła. Związki te ulegają biodegradacji w procesie suszenia lub koszenia, lub w ciągu 7 dni po przymrozku. Z tego względu nie należy kosić lub wypasać tej odmiany poniżej zalecanej wysokości, lub bezpośrednio po przymrozkach.

WARTOŚĆI ODŻYWCZE:

Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości odżywczej mieszańców sorgo i trawy sudańskiej z kukurydzą i lucerną. Mieszańce te zawierają  tyle białka, co dojrzała lucerna, jednakże zbiór musi być przeprowadzony w wegetatywnym stadium rozwoju; po wykłoszeniu wzrasta poziom włókien surowych i spada wartość odżywcza w stosunku do objętości paszy. Poziom energii przyswajalnej roślin w fazie wegetatywnej jest podobny do kukurydzy i wyższy od lucerny.

Tabela 1. Wartość paszowa kiszonki mieszańców sorgo I trawy sudańskiej w porównaniu do lucerny I kukurydzy Analiza na bazie masy suchej. Źródło: Nutrient Requirements of Dairy Cattle, 1989, Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, Canada.

Faza wzrostu
Białko surowe %
Włókno niestrawne %
Włókno surowe %
Energia netto dla laktacji Mcal/kg
Energia netto dla podtrzymania funkcji życiowych Mcal/kg
Energia netto dla wzrostu
Mcal/kg
Strawność %
Lucerna

Pączkowanie

20

29

40

1.42

1.41

0.83

63

Pełny rozkwit

15

37

50

1.23

1.14

0.58

55

 Mieszaniec Sorgo-Sudangras

Faza wegetatywna

17

29

55

1.6

1.63

1.03

70

Po wykłoszeniu

8

42

68

1.3

1.18

0.62

56

 Kukurydza

Niewiele kolb

8.5

30

53

1.4

1.38

0.8

62

Duża ilość kolb

8

28

51

1.6

1.63

1.03

70

 

Przygotowanie: Piotr Szyld - Konsultant w Dziedzinie Hodowli Roślin i Nasiennictwa.

 

Dystrybutor:        Firma Nasienna Granum, 98-105 Wodzierady 81,

                    tel. 0-43 6773126, 0-43 6773520