NEMO

  • 106% wzorca w plonowaniu,
  • ładne, okrągłe, jasne nasiona,
  • 61% udziału dużych nasion,
  • doskonale nadaje się na konsumpcję,
  • wysoka odporność na mączniaka rzekomego, plamistość zgorzelową i fuzaryjne więdnięcie,
  • równomiernie dojrzewa i nie osypuje się.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

 Typ użytkowania ogólnoużytkowy
 Średni plon nasion 44 dt/ha
 Zawartość białka ogólnego 22.4 % s.m.
 Wyleganie przed zbiorem 5.6
 Masa 1000 ziaren 249g
 Wysokość roślin 90 cm
Typ ulistnienia wąsy czepne
Początek kwitnienia 65 dni od siewu
Dojrzałość techniczna 101 dni od siewu

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Fuzaryjne więdnięcie 8
Mączniak prawdziwy 7.9