MIESZANKI POPLONOWE

Prezentujemy Państwu nasz najnowszy produkt jakim są mieszanki poplonowe.

Wraz ze wzrostem specjalizacji gospodarstw rolnych nastawionych na produkcję zbóż, kukurydzy czy roślin okopowych spada różnorodność gatunkowa w płodozmianie, która jest niezwykle ważna w utrzymaniu gleby w dobrej kulturze. Mieszanki poplonowe zwane również międzyplonami umożliwiają wprowadzenie nowych gatunków roślin do płodozmianu, co przekłada się na poprawę struktury gleby oraz stwarza korzystne warunki wzrostowe dla roślin następczych. Odpowiednio dobrane gatunki roślin w mieszankach sprawiają, że ich zastosowanie pozytywnie oddziałuje na gospodarkę wodną, mineralną oraz fitosanitarną gleby.

Katalog mieszanek poplonowych 2023

Oferta mieszanek poplonowych

MP-1 Mieszanka poplonowa ogólnoużytkowa szczegóły
MP-2 Mieszanka poplonowa pod okopowe szczegóły
MP-3 Mieszanka poplonowa pod kukurydzę i zboże  szczegóły
MP-4 Mieszanka strączkowo-zbożowa szczegóły
MP-5 Mieszanka poplonowa strukturotwórcza, pod kukurydzę, rzepak, zboża  szczegóły
MP-6 Mieszanka poplonowa ozima szczegóły 
MP-7 Mieszanka poplonowa ozima z żytem  
MP-8 Mieszanka pod okopowe szczegóły 
MP-9 Mieszanka pod obszary miododajne w ramach dopłat z Ekoschematów szczegóły 
Maja Uniwersalna mieszanka roślin miododajnych szczegóły 
Zalety stosowania mieszanek poplonowych

• Przełamanie monokultury upraw, 
• wzrost plonu upraw następczych (zbóż, okopowych),
• wprowadzenie dużej ilości biomasy (15-30 ton),
• ochrona gleby przed erozją oraz wymywaniem substancji mineralnych,
• wzrost ilości azotu w glebie (dzięki roślinom motylkowatym),
• wzrost próchnicy gleby ,
• redukcja zachwaszczenia,
• poprawa stanu fitosanitarnego gleby – redukcja występowania chorób w uprawie wiodącej,
• poplony zaliczane są do obszarów proekologicznych przy świadczeniu dopłat „za zazielenianie”*.


*Istnieje możliwość wykorzystania mieszanek poplonowych jako obszar proekologiczny (EFA) w związku z dopłatami za zazielenianie terenu. Współczynnik przeliczeń wynosi 0.3 (co oznacza, że 1ha obsiany mieszanką poplonową = 0.3 ha obszaru EFA).

Wykorzystanie poplonów

• Jako zielona pasza do spasania zwierząt,
• jako zielony nawóz, który można przeorać na zimę,
• jako mulcz, dzięki temu możliwy jest wiosenny siew bez orki, który obniża koszty produkcji.

Gatunki występujące w mieszankach poplonowych
  • Gorczyca biała
  • Rzodkiew oleista
  • Facelia błękitna
  • Seradela
  • Wyka siewna
  • Koniczyna aleksandryjska
  • Bobowate grubonasienne
Uprawa poplonów

Uprawa:

Uprawę gleby i siew powinno wykonać się jak najwcześniej tuż po zbiorze, w celu zapobieganiu utraty wody oraz wystąpienia samosiewów wcześniejszej uprawy. Siew powinien zostać dokonany na głębokości 2-3 cm do gleby płytko uprawionej (podorywka, talerzowanie lub gruberowanie lub agregat z siewnikiem). Przy siewie gatunków drobnonasiennych zalecane jest wałowanie gleby przed siewem. Ważne jest rozdrobnienie słomy i jej równomierne rozprowadzenie po polu.


Nawożenie:
W celu dostarczenia odpowiedniej ilości składników odżywczych należy wysiać nawóz na ściernisko przed uprawą w dawce: P2O5 30-50 kg/ha; K2O 60-80 kg/ha oraz N około 60 kg/ha (połowa dawki azotu przed siewem) oraz reszta w trakcie wegetacji.


Wykorzystanie:
Rosnący poplon można wykorzystać do spasania, jako zielony nawóz, który trzeba przeorać na zimę bądź można go pozostawić na wiosnę w postaci mulczu.


Dodatkowe informacje:
W sytuacji w której gorczyca w poplonie zaczyna zakwitać, należy zatrzymać wzrost mechanicznie bądź chemicznie w celu niedopuszczenia do drewnienia łodyg, które w efekcie dają mało masy zielonej.