KUKURYDZA

Prezentujemy ofertę odmianową FN GRANUM wiodących hodowli kukurydzy w kraju i w Europie: 

  • Hodowla Roślin Smolice 
  • Małopolska Hodowla Roślin
  • Pioneer 
  • Saatbau Polska
ODMIANY WCZESNE FAO 180-220
Odmiana FAO Ziarno Kiszonka Wymagania glebowe Cechy Hodowca
KB 1903 190 +++ ++ Toleruje słabsze Odmiana o uniwersalnym kierunku użytkowania, nadaje się na opóźnione siewy Małopolska HR
LOKATA 220 +++ ++ Toleruje słabsze Przydatna na wysokoenergetyczną kiszonkę, dobra odporność na omacnicę prosowiankę HR Smolice
RATAJ 220-230 ++ +++ Średnie Dobry Stay Green, dobra odporność na głownię guzowatą HR Smolice
Cedro 200 +++ ++ Trójliniowy średnie i dobre HR Smolice
 Suriga 200 +++  +++  Trójliniowy  średnie  Saaten Union 
 Rywal 210  +++  +++  Trójliniowy  średnie  HR Smolice 
Rogoso 210-220 +++ + Pojedynczy toleruje słabsze Saatbau Polska
 Mosso 220  +++  +++  Pojedynczy  średnie  Saatbau Polska 
 Lokata 220  +++  ++  Trójliniowy  toleruje słabsze  HR Smolice 
 Wiarus 220  ++  +++  Trójliniowy  toleruje słabsze  HR Smolice 
 Prosna 220  ++  +++  Trójliniowy  toleruje słabsze  HR Smolice 
SM Jubilat 220-230 +++ +++ Pojedynczy toleruje słabsze HR Smolice
ODMIANY ŚREDNIO WCZESNE 230-250
Odmiana FAO Ziarno Kiszonka Typ mieszańca Wymagania glebowe Hodowca
P8000 230 +++ +++ Pojedynczy  średnie i dobre Pioneer
PR39H32 230 +++  ++  Pojedynczy  toleruje słabsze Pioneer 
P8150 230-240 +++ + Pojedynczy średnie Pioneer
 P8400 240   +++ +++  Pojedynczy  średnie i dobre  Pioneer 
 PR39A98 240   ++ +++  Pojedynczy  toleruje słabsze  Pioneer 
 P8134 250  +++  +++  Pojedynczy  średnie i dobre  Pioneer 
P8500 250 + +++ Pojedynczy lepsze średnie Pioneer
P8523 250 +++ ++ Pojedynczy toleruje słabsze Pioneer
P7902 250 ++ +++ Pojedynczy średnie i dobre Pioneer
P8745 250 +++ ++ Pojedynczy średnie i dobre Pioneer
P8589 250 +++ +++ Pojedynczy średnie i dobre Pioneer
       
Smolan 230 ++ ++ Trójliniowy średnie HR Smolice
Dumka 230 ++  +++  Trójliniowy  średnie   HR Smolice 
Glejt 230 +++ +++ Trójliniowy toleruje słabsze HR Smolice
Reduta 230 ++ +++ Trójliniowy średnie i dobre HR Smolice
Buran 230 + ++ Trójliniowy toleruje słabsze HR Smolice
Konkurent 230 +++ +++ Trójliniowy średnie HR Smolice
Bejm 230-240 +++ ++ Pojedynczy lepsze, średnie HR Smolice
Juhas 230-240 ++ +++ Pojedynczy średnie HR Smolice
Bułat 240 ++ +++ Trójliniowy toleruje słabsze HR Smolice
Hubal 240 +++ +++ Trójliniowy toleruje słabsze HR Smolice
Narew 240 +++ ++ Trójliniowy dobre HR Smolice
San 240 ++ +++ Trójliniowy średnie i dobre HR Smolice
SM Prezent 240-250 +++ +++ Trójliniowy toleruje słabsze HR Smolice
SM Zawisza 240-250 ++ +++ Pojedynczy toleruje słabsze HR Smolice
Blask 250 +++ ++ Pojedynczy średnie i dobre HR Smolice
Rosomak 250-260 +++ +++ Pojedynczy toleruje słabsze HR Smolice
 
System 230 +++ +++ Pojedynczy toleruje słabsze Saaten Union
Okato 230 +++ + Pojedynczy średnie Saatbau Polska
Produzent 230 ++ +++ - toleruje słabsze Saatbau Polska
Danubio 240 +++ +++ Trójliniowy średnie i dobre Saatbau Polska
Fabell 240 ++ +++ Trójliniowy średnie i dobre Saatbau Polska
Wikana 240 + +++ Trójliniowy toleruje słabsze Saatbau Polska
Chicago 250 ++ +++ Pojedynczy średnie Saatbau Polska

 

ODMIANY ŚREDNIO PÓŹNE FAO >260
Odmiana FAO Ziarno Kiszonka Typ mieszańca Wymagania glebowe Hodowca
P8688 260 +++ +++ Pojedynczy lepsze średnie Pioneer
P9027 260 +++ +++ Pojedynczy średnie i dobre Pioneer
PR38Y34 260 +++ - Pojedynczy toleruje słabsze Pioneer
PR39F58 260 ++ +++ Pojedynczy toleruje słabsze Pioneer 
P8816 260-270 +++ +++ Pojedynczy średnie i dobre Pioneer
PR38N86 270 +++ ++ Pojedynczy toleruje słabsze Pioneer 
PR38A79 270 ++ +++ Pojedynczy toleruje słabsze Pioneer 
P9400 270 +++ +++ Pojedynczy toleruje słabsze Pioneer 
P9074 270 +++ ++ Pojedynczy średnie i dobre Pioneer
P9234 270-280 + +++ Pojedynczy średnie i dobre Pioneer
P9241 270-280 ++ +++ Pojedynczy toleruje słabsze Pioneer
P9175 280 +++ +++ Pojedynczy toleruje słabsze Pioneer
P0725 320 - +++ Pojedynczy toleruje slabsze Pioneer
P0573 330 - +++ Pojedynczy średnie i dobre Pioneer
       
 Koneser 260 + +++ Trójliniowy toleruje słabsze HR Smolice
Nimba 260 + +++ Trójliniowy toleruje słabsze HR Smolice
Vitras 260 + +++ Trójliniowy średnie HR Smolice 
Deresz 260 - +++ Pojedynczy  średnie  HR Smolice
Popis 270 + +++ Trójliniowy toleruje słabsze HR Smolice
Ułan  270 ++  +++  Trójliniowy  średnie  HR Smolice
Kadryl  270 +++  Trójliniowy  średnie Małopolska HR
 
 Suanito 250-260   ++ +++  Trójliniowy  średnie  Saaten Union 
Subito  260   ++ +++  Pojedynczy  toleruje słabsze  Saaten Union 
Susann 260   +++ +++  Pojedynczy  toleruje słabsze  Saaten Union 
Sudrix 260 ++ +++ Trójliniowy toleruje słabsze Saaten Union
Vincento 280 +++ + - średnie Saatbau Polska