TURNIA

  • Bardzo dobra zdrowotność,
  • wysoka odporność na wyleganie,
  • silnie rozwinięte wąsy czepne,
  • wysoki poziom plonowania,
  • wczesne i równomierne dojrzewanie.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

 Typ użytkowania pastewny
 Średni plon nasion 37,9 dt/ha
 Zawartość białka ogólnego 23.4 % s.m.
 Wyleganie przed zbiorem 5.9
 Masa 1000 ziaren 204g
 Wysokość roślin 84 cm
Typ ulistnienia wąsy czepne
Początek kwitnienia 163 dni od siewu
Dojrzałość techniczna 203 dni od siewu

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Fuzaryjne więdnięcie 7.1
Mączniak prawdziwy 7.8