BOKSER

Lolium perenne L.

 

  • Odmiana wpisana na listę odmian w Niemczech w 2009 roku,
  • to odmiana gazonowa,
  • odmiana życicy trwałej,
  • charakteryzuje się wąskim, błyszczącym i ciemnozielonym liściem.

 

Plon nasion 10-13 dt/ha.

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:

 Wczesność, typ wczesna, trwała 
 Użytkowanie  tereny zielone, boiska sportowe, ogrody przydomowe
 Termin zbioru na nasiona  II deakada lipca
 Odporność na choroby liści  dobra

 

 

Wartość trawnikowa odmian życicy trwałej:

 Cechy odmiany  Ogólny aspekt Zadarnienie Odrastanie Kolor liścia Delikatność liścia Odporność na choroby liści Średnia ocen
plamistość czerwona nitkowatość
 Skala 1-9 °C  
Parcour  3,9  4,0  3,4  4,5  3,6 7,6   7,4  4,9
 Loretta  5,3 5,3  5,5  4,6  4,3  8,0  6,7  5,7 
Margarit  5,8 6,3  5,8  4,3  5,4  7,8  6,4  6,0 
Bargold 6,4  6,9  6,6  4,5  6,6  8,3  6,8  6,6 
Barmarga  6,3  6,7  6,3  4,7  5,7  7,1  6,8 6,2 
Loreley 6,1  6,2  6,2  4,6  5,8   7,9  6,4 6,2 
Shorty 6,5  6,6  6,4  4,4  6,1  7,5  7,1  6,4 
Jubilee 5,5  5,8  5,0  4,4  5,9  8,0  6,2  5,8 
Overdriv 5,5  6,1  5,8  4,5  5,8  7,5  6,2  5,9 
Traffic 5,9  6,2  6,1  4,7  6,1  7,8  6,6  6,2 
Eugneius 6,0  6,3  6,3  4,3  5,9  7,6  7,1  6,2 
Promotor 6,1  6,6  6,5  4,2  5,6 8,1  7,3  6,3 
Permanen 6,2  6,7  6,7  4,2  6,2  7,9  6,9  6,4 
Barcedes 6,1  6,6  6,4  4,4  6,1  7,9  6,9  6,3 
Aut 5,5  5,9  5,7  4,0  5,8  7,8  6,9  5,9 
Bokser 5,0  5,5  5,2  4,5  4,9  7,8  6,6  5,6