AUTOSTRADA I

Mieszankę tą jako produkt o wysokiej zdolności aklimatyzacji polecamy do obsiewu pasów zieleni wzdłuż dróg i autostrad (w tym pasy rozdziału dróg i rowy przydrożne) w zróżnicowanych warunkach siedliskowych.

 

W skład tej mieszanki, wchodzą: życica trwała, życica mieszańcowa, kostrzewa czerwona rozłogowa, szczeciniasta/murawowa i trzcinowa. Różnorodność wykorzystanych gatunków umożliwia zastosowanie prezentowanej mieszanki w rozmaitych, nawet ekstremalnych warunkach siedliskowych. Każdy ze składników spełnia określoną funkcję. Życice szybko się rozwijają, kostrzewa czerwona, a zwłaszcza trzcinowa i szczeciniasta/murawowa wykazują tolerancję na okresowe przesuszenia gleby. Życica mieszańcowa spełnia rolę osłonową w pierwszym roku po zasiewie. Mieszanka odznacza się dużą mrozoodpornością. 

 

Mieszanka dostępna jest w papierowych opakowaniach o masie 25 kg.

 Skład mieszanki: 

Kostrzewa czerwona rozłogowa Adio/Gross 10%
Kostrzewa czerwona rozłogowa Areta/Reda 10%
Kostrzewa szczeciniasta/murawowa Ridu/Bornito 10%
Kostrzewa trzcinowa Swaj/Fawn/Escalante 20%
Życica trwała  Solen/Maja/Naki 20%
Życica trwała  Belida/Temprano/Nui/Bokser 20%
Życica mieszańcowa Gala/Mega 10%