AUTOSTRADA I

Mieszankę tą jako produkt o wysokiej zdolności aklimatyzacji polecamy do obsiewu pasów zieleni wzdłuż dróg i autostrad (w tym pasy rozdziału dróg i rowy przydrożne) w zróżnicowanych warunkach siedliskowych.

 

W skład tej mieszanki, wchodzą: życica trwała, życica wielokwiatowa,życica westerwoldzka, kostrzewa czerwona, szczeciniasta/owcza i trzcinowa. Różnorodność wykorzystanych gatunków umożliwia zastosowanie prezentowanej mieszanki w rozmaitych, nawet ekstremalnych warunkach siedliskowych. Każdy ze składników spełnia określoną funkcję. Życice szybko się rozwijają, kostrzewa czerwona, a zwłaszcza trzcinowa i szczeciniasta/owcza wykazują tolerancję na okresowe przesuszenia gleby. Życica westerwoldzka spełnia rolę osłonową w pierwszym roku po zasiewie. Mieszanka odznacza się dużą mrozoodpornością. 

 

Mieszanka dostępna jest w papierowych opakowaniach o masie 25 kg.

 Skład mieszanki: 

Kostrzewa czerwona rozłogowa Adio/Gross 10%
Kostrzewa czerwona rozłogowa Areta/Reda 10%
Kostrzewa szczeciniasta/murawowa Ridu/Bornito 10%
Kostrzewa trzcinowa Swaj/Fawn/Escalante 20%
Życica trwała  Solen/Maja 20%
Życica trwała  Belida/Temprano/Nui/Naki 15%
Życica wielokwiatowa Turtetra/Bakus 10%
Życica westerwoldzka Mowestra/Estanzuela 5%