BAJKA

Lolium perenne L.

 

  • Odmiana pastewna,
  • jest stosowana także do zagospodarowania zdegradowanych użytków zielonych,
  • idealna do punktowego podsiewu darni, pastwisk po kretowiskach i wypadach roślin,
  • charakteryzuje się wysokim plonem energii paszy,
  • posiada dużą zawartość cukrów rozpuszczalnych w wodzie,
  • wysoką sprawność suchej masy,

 

Plon suchej masy do 170 dt/ha,

 

Plon nasion 10-15 dt/ha.

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:

Wczesność, typ średnia, trwała 
Ploidalność diploid
Użytkowanie łąki, pastwiska,użytki przemienne
Termin zbioru na nasiona II deakada lipca
Zimotrwałość dobra
Odporność na pleśń śniegową średnia
Odporność na rdzę źdźbłową dobra

 

 

Wartość trawnikowa odmian życicy trwałej:

 

 Odmiany  Cukry rozpuszczalne w wodzie w %  zawartość białka  w % suchej masy Strawność suchej masy w %  Plon energii paszy (JP z ha) w % wzorca (średnia z odmian)
Argona D  19,5  12,3  69,0 106
Maja  T 19,2 12,6 68,9 100
Bajka  D 20,3 12,6 69,6 110
Solen  T 19,1 11,1 67,9 94
Akwamaryn T 21,1 11,5 68,3 95
Tivoli  T 19,3 13,2 71,6 93
Barnauta  T 20,3 12,4 70,4 94
Barelan  T 19,6 13,6 70,8 93 
Elgon  T 20,6 13,1 70,7 97
Herbie  D 18,7 12,4 67,9 102
Toledo  D 18,7 12,6 66,4 104
Sponsor  D 20,0 12,8 67,3 105
Kabota  D 20,9 11,8 68,1 108 
Średnia 19,8 12,5 69,0 100