KARTA

Pheleum pratense L.

 

  • Najlepsza pod względem wartości rolniczo użytkowych odmiana,
  • charakteryzuje się bardzo dobrym rozkładem plonu w okresie wegetacji oraz
  • stabilnością w latach plonowania.

 

Plon suchej masy:

  • 120-130 dt/ha,

Plon nasion:

  • 6-8 dt/ha.

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY: 

 Wczesność, typ  średniowczesna, trwała
Użytkowanie   łąki, pastwiska, mieszanki z motylkowatymi
 Termin zbioru na nasiona  III dekada lipca
 Zimotrwałość  bardzo dobra
 Odporność na plamistość liści  dobra

 

 

Właściwości rolniczo-użytkowe średniowczesnych odmian tymotki łąkowej:

Domański (2005)

 Odmiany   Wartość produktowa      
 Plenność  Rozkład plonu w okresie wegetacji  Stabilność plonowania w latach  Zimotrwałość  Dynamika odrastania roślin  Zawartość runi  Średnia ocena 
Karta 5 5 4 5 5 4,7
Skala 5 4 4 5 4,5 
Kaba  5 5 5 4,3 
Barfleo 4,3 
Promesse  4 4 4,3 
Skald 4,2 
Foka  4 4   4   3,8 
Prosna 3 4 3,5