RAHELA

  • To odmiana pastewna,
  • odznacza się dużą rangą pozapaszową,
  • daje bardzo dobry rozkład plonu w okresie wegetacji,
  • wykazuje duża dynamikę odrastania po pokosach,
  • wyróżnia się wysoką zimotrwałością oraz
  • trwałością w poroście 4-7 lat

 

Plon nasion 10-12 dt/ha.

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY: 

Wczesność, typ średniowczesna, trwała
Użytkowanie  łąki, pastwiska, mieszanki z motylkowatymi, obsiew poboczy dróg, autostrad oraz terenów specjalnych
Termin zbioru na nasiona I dekada lipca
Zimotrwałość bardzo dobra
Odporność na plamistości liści dobra

 

Właściwości rolniczo-użytkowe średnio wczesnych odmian kostrzewy łąkowej:

  Faza rozwojowa  Gatunki   
 Życia trwała  Tymotka łąkowa  Kostrzewa trzcinowa  Kupkówka pospolita
Początek strzelania w źdźbło 79,5 76,6 75,2 75,2
Początek kłoszenia 75,3 67,1 66,9 73,8
Pełnia kłoszenia 71,3 63,7 61,8 69,7
Początek kwitnienia 68,6 61,7 56,0 57,2
Średnia 73,7 67,3 65,0 69,0