FANFARE

  • Najplenniejszy bobik w doświadczeniach rejestrowych - 115 % wzorca wg COBORU (średnia z lat 2015-2016),
  • wczesne kwitnienie i średniowczesna dojrzałość,
  • tolerancyjny na okresowe susze,
  • wysoki plon białka i równomierność dojrzewania,
  • dobra odporność na rdzę bobiku,
  • zalecany na gleby średnie i ciężkie,
  • dobra przydatność paszowa.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Typ wzrostu niesamokończący
Zawartość tanin wysokotaninowy
 Średni plon nasion 45.5 dt/ha
 Zawartość białka ogólnego 29% s.m.
 Wyleganie przed zbiorem 7.3
 Masa 1000 ziaren 513 g
 Wysokość roślin 106 cm

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

 Czekoladowa plamistość 7.3
 Askochytoza 6.6
 Rdza

7.1