INFORMACJE O SPOSOBIE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FN GRANUM Z. MANIAS S. MENC J. SZYMAŃSKI Sp. j. z siedzibą w Wodzieradach 81, 98-105 Wodzierady, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w lodzi, KRS: 0000004915, NIP: 8311006173, REGON: 730159362 (dalej: FN Granum). Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania przez FN Granum informacji handlowych lub marketingowych dotyczących oferowanych przez FN Granum usług lub produktów jak również wykonywania przedmiotu ewentualnej współpracy. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, którą można w każdym czasie cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez FN Granum Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: zgody@granumfn.pl Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan / Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych będą jedynie podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne FN Granum (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, jak i systemy informatyczne stosowane przez FN Granum), w tym także podmioty z państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony. Pani/Pana dane niepodlegają profilowaniu.