GENTLEMAN

  • Gentleman to nowa ozima pszenica chlebowa zarejestrowana w 2020 roku.
  • Posiada wysokie parametry jakościowe ziarna, grupa A/B.
  • Charakteryzuje się wysokim i stabilnym poziomem plonowania zarówno w średnio intensywnej jak i intensywnej technologii uprawy.
  • Doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i lepszych.
  • Jest to pszenica o średnio krótkim źdźble z wysoką odpornością na wyleganie a także odpornością na osypywanie  się ziarna.
  • Ziarno ładne, o wysokiej MTZ, bardzo dobrze wyrównane, z niskim udziałem pośladu.
  • Posiada bardzo dobrą jakość skupową i wypiekową ziarna.
  • Gentleman wykazuje dobrą odporność na choroby, szczególnie wyróżnia się wysoką odpornością na łamliwość podstawy źdźbła, rdzę żółtą i brunatną, fuzariozę kłosa oraz mączniaka prawdziwego.
  • Wg badań niemieckich, dzięki dobrej odporności na choroby można ograniczyć stosowanie fungicydów i regulatorów wzrostu podwyższając tym ekonomiczność uprawy tej pszenicy. Dodając do tego wysoki plon i bardzo dobrą jakość wypieku, stawia to pszenicę ozimą Gentleman  na wysokim poziomie dochodowym. 

Zalecana obsada roślin: 300-350 szt./m2

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Skala 
Średni plon - dt/ha
Termin kłoszenia średni
Termin dojrzewania średni
Mrozoodpornosć 4.0 
MTZ wysoki
Odporność na wyleganie 8.0

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Mączniak prawdziwy 7.4
Rdza brunatna 8.3
Septrioza liści 7.3
Choroby podstawy źdźbła 8.0
Fuzarioza kłosów 7.6