ELLA

  • Jedna z najplenniejszych odmian jęczmienia jarego w Polsce,
  • typ paszowy idealny do wykorzystania dla trzody chlewnej oraz drobiu,
  • to odmiana średnio wczesna wyróżniająca się grubym ziarnem,
  • posiada podwyższoną tolerancję na zakwaszone gleby, co pozwala na lepszą uprawę również na glebach słabszych. 

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:


 Skala 
 9°
 Średni plon  75.6 dt/ha
 Wysokość roślin 78 cm
 MTZ  51 g
 Odporność na wyleganie 6.5 (dobra)
Wymagania glebowa średnie
 Plon wg COBORU 

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

 Skala  9°
 Mączniak prawdziwy 8.4 (bardzo dobra)
 Plamistość siatkowa 7.4 (bardzo dobra)
 Rdza jęczmienia 7.1 (bardzo dobra)
 Rynchosporioza 7.7 (bardzo dobra)
 Czarna plamistość 7.6 (bardzo dobra)