BINGO

  • Odmiana wyróżniająca się największą plennością na terenie całego kraju,
  • charakteryzuje się najniższym udziałem łuski spośród wszystkich zarejestrowanych odmian,
  • ty wczesny,
  • posiada bardzo dobre parametry żywieniowe,
  • ma wysoką zawartość białka oraz tłuszczów w ziarnie,
  • został odznaczony Złotym Medalem Polagra - Premiery 2012. 

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:


Skala 
Średni plon 73.3 dt/ha
Wysokość roślin 107 cm
MTZ 42.6 g
Odporność na wyleganie 6.3 (dobra)
Udział łuski 23.8 %
Wymagania glebowe niskie
Plon wg COBORU

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Skala  9°
Mączniak prawdziwy 8.1 (wysoka)
Rdza wieńcowa 7.6 (bardzo dobra)
Rdza źdźbłowa 7.9 (bardzo dobra)
Helmintosporioza 7.4 (bardzo dobra)
Septorioza liści 7.1 (bardzo dobra)