MANDARYN

  • Charakteryzuje się bardzo dobrą plennością na terenie całego kraju,
  • odmiana poszukiwana przez przemysł młynarski, dzięki dużej wydajności mąki,
  • dobrze znosi uprawę w monokulturze zbożowej,
  • korzystnie reaguje na nawożenie siarką,
  • wykazuje bardzo dobrą zdrowotność.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

 Typ użytkowania ogólnoużytkowy
 Średni plon nasion 74.4 dt/ha
 Zawartość białka ogólnego 22.4 % s.m.
 Wyleganie przed zbiorem 5.2
 Masa 1000 ziaren 230g
 Wysokość roślin 97 cm
Typ ulistnienia wąsy czepne
Początek kwitnienia 62 dni od siewu
Dojrzałość techniczna 101 dni od siewu

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Fuzaryjne więdnięcie 7.7
Mączniak prawdziwy 7.5