AVOCADO

  • Najnowsza odmiana pszenżyta hodowli DANKO o tradycyjnej długości słomy. Szczególnie zalecana jest do uprawy na glebach słabych i bardzo słabych.
  • Wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego kraju.
  • Posiada bardzo dobrą odporność na większość chorób pszenżyta, w szczególności na rdzę brunatną, fuzariozę kłosa i septoriozę plew.
  • Ziarno ma wysoką MTZ, dobre wyrównanie i niewielki udział pośladu.
  • Avokado należy do odmian o średniej wczesności i o bardzo dobrej zdolności krzewienia.

Zalecana obsada roślin: 300-350 szt./m2

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

 Skala
 Średni plon  85.8 dt/ha
 Termin kłoszenia  średni
 Termin dojrzewania średni
 Mrozoodporność  5.5
 MTZ  45.9 g
 Odporność na wyleganie  6.8

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

 Mączniak prawdziwy 7.4
 Rdza brunatna  8.2
 Septorioza liści  6.8
 Choroby podstawy źdźbła  7.9
 Fuzarioza kłosów  8.4