MARYNA

  • Odmiana białej gorczycy o roślinach średniej wysokości,
  • posiada średniowczesny termin kwitnienia,
  • odznacza się właściwościami ograniczającymi ilość mątwika w glebie,
  • rodzaj gorczycy białej istotnie redukujący ilość cyst,
  • bardzo chętnie stosowany w zasiewie jako poplon.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU: 

Wymagania glebowe gleby kompleksu pszennego dobrego i bardzo dobrego oraz żytniego bardzo dobrego (kl.I-IVa)
Przedplon ziemniaki na oborniku, koniczyna, mieszanki zbożowo-motylkowe, zboża
Uprawa roli orka przedzimowa na głębokości 20-25 cm
Siew możliwie wczesny, wykonany w dostatecznie ogrzaną i obeschniętą glebę.
Nawożenie potasowe (60-100 kg) i fosforowe (30-60 kg)
Ochrona roślin jednorazowe lub dwukrotne mechaniczne pielenie międzyrzędzi aż do momentu ich zakrycia