SKARPOWA II

To typowa mieszanka na grunty słabe i suche o znacznym kącie nachylenia. Mieszankę tę polecamy podobnie jak "SKARPOWĄ I" na obsiewy skarp, zboczy, hałd, wysypisk i innych miejsc, które należy zabezpieczyć przed wymywaniem i wywiewaniem.


Skład mieszanki "SKARPOWA II" oparty jest na trzech głównych składnikach, tj: życica trwała, kostrzewa czerwona (dwie formy botaniczne) oraz kostrzewa trzcinowa. Życica trwała jako gatunek najszybciej kiełkujący i rozwijający zapewnia szybkie wschody w początkowej fazie wzrostu. Kostrzewy ze względu na swoją odporność na suszę wpływają na trwałość oraz wieloletność obsiewanego terenu. Głęboki system korzeniowy kostrzewy trzcinowej gwarantuje dobre ukorzenienie i umocnienie zboczy.

 

Produkt dostępny w jednym papierowym worku o masie 25 kg.

  Typ A1

 

 Życica trwała Bokser 30% 
 Kostrzewa czerwona kępowa Rapsodia 10%
 Kostrzewa czerwona rozłogowa Adio/Reda 10% 
Kostrzewa czerwona rozłogowa Gondolin/Maxima 10%
 Kostrzewa trzcinowa Escalante 10% 
Kostrzewa trzcinowa Brockton/Izella 30%

  Typ A2

 

 Życica trwała Belida/Temprano 10% 
 Życica trwała Naki 10%
 Kostrzewa czerwona kępowa Rapsodia 10% 
 Kostrzewa czerwona rozłogowa Reda/Adio 10% 
 Kostrzewa czerwona rozłogowa Gondolin/Maxima 15%
 Kostrzewa trzcinowa Escalante 10% 
 Kostrzewa trzcinowa Brockton/Izella 35%