SKARPOWA II

To typowa mieszanka na grunty słabe i suche o znacznym kącie nachylenia. Mieszankę tę polecamy podobnie jak "SKARPOWĄ I" na obsiewy skarp, zboczy, hałd, wysypisk i innych miejsc, które należy zabezpieczyć przed wymywaniem i wywiewaniem.


Skład mieszanki "SKARPOWA II" oparty jest na trzech głównych składnikach, tj: życica trwała, kostrzewa czerwona (dwie formy botaniczne) oraz kostrzewa trzcinowa. Życica trwała jako gatunek najszybciej kiełkujący i rozwijający zapewnia szybkie wschody w początkowej fazie wzrostu. Kostrzewy ze względu na swoją odporność na suszę wpływają na trwałość oraz wieloletność obsiewanego terenu. Głęboki system korzeniowy kostrzewy trzcinowej gwarantuje dobre ukorzenienie i umocnienie zboczy.

 

Produkt dostępny w jednym papierowym worku o masie 25 kg.

  Typ A1

 

Życica trwała Temprano/Belida/Nui 30% 
Kostrzewa czerwona kępowa Rapsodia 10%
Kostrzewa czerwona rozłogowa Areta/Reda 10% 
Kostrzewa czerwona rozłogowa Adio 10%
Kostrzewa trzcinowa Fawn/Escalante 40% 

  Typ A2

 

 Życica trwała Solen/Maja 25% 
Kostrzewa czerwona kępowa Rapsodia 10% 
 Kostrzewa czerwona rozłogowa Areta/Reda 10% 
 Kostrzewa czerwona rozłogowa Adio 10%
 Kostrzewa trzcinowa Fawn/Escalante 45%