SKARPOWA II

To typowa mieszanka na grunty słabe i suche o znacznym kącie nachylenia. Mieszankę tą polecamy podobnie jak "SKARPOWĄ I" na obsiewy skarp, zboczy, hałd, wysypisk i innych miejsc, które należy zabezpieczyć przed wymywaniem i wywiewaniem.


Skład mieszanki "SKARPOWA II" oparty jest na trzech głównych składnikach, tj: życica trwała, kostrzewa czerwona (dwie formy botaniczne) oraz kostrzewa trzcinowa. Życica trwała jako gatunek najszybciej kiełkujący i rozwijający zapewnia szybkie wschody w początkowej fazie wzrostu. Kostrzewy ze względu na swoją odporność na suszę wpływają na trwałość oraz wieloletniość obsiewanego terenu. Głęboki system korzeniowy kostrzewy trzcinowej gwarantuje dobre ukorzenienie i umocnienie zboczy.

 

Produkt dostępny w jednym papierowym worku o masie 25 kg.

Skład mieszanki: 

Życica trwała  Solen/Maja/Naki 15%
Życica trwała  Belida/Temprano/Nui/Bokser 15%
Kostrzewa czerwona kępowa Rapsodia 10%
Kostrzewa czerwona rozłogowa Areta/Reda 10%
Kostrzewa czerwona rozłogowa Adio/Gross 10%
Kostrzewa trzcinowa Swaj/Fawn/Escalante 40%