BIZON

  • Bardzo dobry surowiec paszowy i bardzo wysoka wartość żywieniowa
  • Wysoka tolerancja na stres suszowy.Rośliny niskie o wysokiej odporności na wyleganie.
  • Duży potencjał plonowania – do 7 t/ha wg COBORU z 2021 r.
  • Odmiana o późnym terminie kłoszenia i średnim terminie dojrzałości pełnej.
  • Średnie wymagania glebowe i średnia tolerancja na zakwaszenie gleby.
  • Bardzo wysoka odporność na choroby, szczególnie na rdzę jęczmienia i mączniaka prawdziwego.
  • Bardzo dorodne, grube ziarno, o wysokiej MTZ, mała ilość pośladu.
  • Odmiana polecana do uprawy na terenie całego kraju.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:


Najważniejsza cecha
wysoki plon, odporny na niedobory wody
Wymagania glebowe średnie
Typ użytkowania pastewny

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Mączniak prawdziwy 8.2
Plamistość siatkowa 7.2
Rdza jęczmienna 7.6
Czarna plamistość 7.8
Fuzarioza kłosów 7.6