RETURN

  • Return to odmiana jęczmienia dwurzędowego, paszowego.
  • Wykazuje rewelacyjną plenność we wszystkich rejonach uprawy jęczmienia.
  • Charakteryzuje się średnio wczesnym terminem kłoszenia i dojrzałości, krótką słomą i bardzo dobrą odpornością na wyleganie.
  • Jest odmianą o dobrej odporności na choroby, szczególnie wysokiej na: pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę oraz rdzę jęczmienia.
  • Posiada bardzo dobrą odporność na łamliwość słomy oraz kłosów, co daje duże bezpieczeństwo uprawy przy opóźnionych zbiorach.
  • Ziarno Return jest piękne, grube (55-65 g), o doskonałym wyrównaniu i niskim udziale pośladu.
  • Wysoka zawartość białka sprawia, że jest idealnym komponentem paszowym.
  • Charakteryzuje się bardzo dobrą zdolnością krzewienia, co pozwala obniżyć koszty zasiewów.

Zalecana obsada roślin: 250-290 szt./m2

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

 Skala  9°
Średni plon 81,0 dt/ha
 Termin kłoszenia średnio wczesny
 Termin dojrzewania średnio wczesny
 Mrozoodporność 5.0 (Wysoka)
 MTZ  wysoka
 Odporność na wyleganie  7.9 (wysoka)
Plon wg COBORU 2016

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

 Mączniak prawdziwy 8.0 
 Rdza jęczmienia 7.9
 Plamistość siatkowa 7.3
 Rynchosporioza 7.8