KWS ALLOCATOR

  • Pierwsza odmiana na rynku żyta jarego wykorzystująca efekt heterozji
  • W porównaniu z odmianami wzorcowymi potencjał plonowania do 38% wyższy.
  • Bardzo elastyczny termin siewu – możliwość siewu w terminie późnej jesieni lub tradycyjnie wiosną

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:


Skala 
Średni plon 70,2 dt/ha
Wysokość roślin 142 cm
MTZ 41.6 g
Odporność na porastanie 6
Odporność na wyleganie 7.1
Wymagania glebowe gleby dobre
i lekkie