ROZETA

  • Trifolium pratense L.,
  • najlepsza odmiana koniczyny łąkowej pod względem cech rolniczo użytkowych,
  • odmiana pastewna, diploidalna,
  • odznacza się dość wysokimi roślinami,
  • posiada skłonności do wylegania,
  • uzyskuje plon nasion o wartości 4-6 dt/ha.

 

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY: 

 Wczesność średnia
 Typ trwała
 Użytkowanie uprawa jednogatunkowa, mieszanki z trawami,mieszanki łąkowe
 Termin zbioru na nasiona II-III dekada września
 Zimotrwałość bardzo dobra
 Odporność na raka koniczyny bardzo dobra