FLORENTYNA

  • Pszenica jara Florentyna jest najnowszą odmianą hodowli DANKO o bardzo dobrych parametrach jakościowych (grupa E/A).
  • Ma najwyższą odporność na choroby podstawy źdźbła, co umożliwia jej siew w wadliwym płodozmianie.
  • Jest odmianą wyższą, jest to cecha korzystna w latach suchych i w przypadku uprawy na słabszych glebach.
  • Charakteryzuje się bardzo wysoką jakością ziarna, idealną na cele młynarsko-piekarskie.
  • Bardzo zdrowa, w uprawie należy zwrócić uwagę na ochronę kłosa.
  • Odmiana nadaje się do siewów przewódkowych oraz w mieszankach z jęczmieniem.

WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:


Skala 
Średni plon 70.0 dt/ha
Wysokość roślin 91 cm
MTZ 38.9 g
Zawartość białka 7.0 (bardzo dobra)
Odporność na wyleganie 7.6 (dobra)
Wymagania glebowe średnie do niskich
Plon wg COBORU

 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Skala  9°
Mączniak prawdziwy 8.2 (wysoka)
Rdza brunatna 7.6 (bardzo dobra)
Septorioza liści 6.5 (dobra)
Choroby podstawy źdźbła 7.8 (bardzo dobra)
Fuzarioza kłosów 7.4 (bardzo dobra)