MIESZANKI PASTEWNE

Zbiorowiska trawiaste w postaci trwałych łąk i pastwisk oraz przemiennych użytków zielonych są podstawowym źródłem pasz objętościowych używanych w żywieniu przeżuwaczy. Pozyskiwaną masę zieloną można podawać zwierzętom w sezonie letnim w postaci zielonki a zimą jako siano, sianokiszonki lub kiszonki.


Do sporządzenia mieszanek pastewnych używa się gatunków i odmian traw, które charakteryzują się dużym plonem zielonej masy, szybkim odrostem, wysoką zawartością białka i węglowodanów, zdolnością zakiszania i smakowitością. Wybór odpowiedniej mieszanki traw niezbędnej do założenia lub odnowienia już istniejącego użytku zielonego powinien być poprzedzony decyzją o kierunku użytkowania zakładanego zbiorowiska trawiastego oraz wiedzą o warunkach glebowo-klimatycznych występujących na danym terenie.

 

Kliknij i pobierz katalog

 

Jesteś zainteresowany nasionami?